/ ILUSTRACJA

Zajmujemy się także ilustracją w różnej postaci.

Jeśli wymaga tego dany projekt, kopcepcja dostarczona przez klienta lub nasza wizja na konkretny materiał, zajmiemy się także ilustracją. Naszą specjalnością jest tu kolaż artystyczny oraz ilustracja wektorowa.