/ ILUSTRACJA

Zajmujemy się także ilustracją w różnej postaci.

Jeśli wymaga tego dany projekt, kopcepcja dostarczona przez klienta lub nasza wizja na konkretny materiał, zajmiemy się także ilustracją. Naszą specjalnością jest tu kolaż artystyczny oraz ilustracja wektorowa.

kolaż graficzny język wizualny gdańsk
Gdańsk kolaż koncepcja projekt